Instalace našich barů

Zapůjčení inventáře a instalace 1500 Kč. Doprava na místo určení 10 Kč/km.
88 77 66 55 44 33 22 11